ชุดวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ(ภาค ข)ทุกตำแหน่งต้องสอบ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^