Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

Pretest # 1/1 (แจกฟรี)แนวข้อสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (30 ข้อ)

Pretest#1/1 Update 2565 แนวข้อสอบ เตรียมสอบบรรจุท้องถิ่น #ชุดวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เนื้อหาแนวข้อสอบชุดนี้ ประกอบด้วย แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง แนวข้อสอบอนุกรม แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทัวไป แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญญาลักษณ์ แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย แนวข้อสอบการวิเคราะห์ขอมูลเพียงพอ สดมภ์

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^