หนังสือราชการ สถ.

อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนา เดินทางไปราชการ [มกราคม 2559]
อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนา เดินทางไปราชการ [มกราคม 2559]

02 Sep 2017 0 1,142

สำนักงบประมาณได้จัดทำหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณา อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนา เดินทางไปราชการต่างประเทศ มกราคม 2559

เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด อปท.
เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด อปท.

14 Sep 2017 0 919

ประกาศ ก อบต เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 2

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)

18 Sep 2017 0 795

มท ๐๘๐๙ ๖ ว ๔๔ หลักสูตรที่ใช้คุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง นิติกร พ ต ก

สอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจ
สอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจ

18 Sep 2017 0 846

สอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ ศ 2559

การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน

18 Sep 2017 0 1,320

การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

1
^