ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เทศบาล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เทศบาล)
 

ตำแหน่งคัดเลือก

 

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

 

ตำแหน่งสอบคัดเลือก

****************

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Related

No comments yet
Comment
^