ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เมืองพัทยา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เมืองพัทยา)

ตำแหน่งคัดเลือก

ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการส่วน... (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)

ตำแหน่งสอบคัดเลือก

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

https://drive.google.com/open?id=1GmUgmy9FwmlYYoKFPBMTW4p_d15uFTim


 

Related

No comments yet
Comment
^