กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^