ป้ายกำกับ ตรวจสอบรายชื่อข่าราชการตำรวจ

วิธีตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจ

0 103

กองทะเบียนพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความมีอยู่จริงของข้าราชการตำรวจ

1