ป้ายกำกับ สอบคัดเลือก

เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

0 161

คุณสมบัติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

1