ป้ายกำกับ ข่าวท้องถิ่น

หลักสูตรการสอบแข่งขันประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

0 76

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ ศ 2560

1