ตารางเทียบตำแหน่งสำหรับใช้ในการเลื่อนระดับจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^