การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาคเอกชน


การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาภาคเอกชน 
 

ว18/2559 คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ ก.พ. รับรอง
ว5/2558 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ว21/2554 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ว21/2554 คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ส่วนที่ 1/3)
ว21/2554 คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ส่วนที่ 2/3)
ว21/2554 คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ส่วนที่ 3/3)
ผู้เขียน : admin
โพสต์เมื่อ : 20 พ.ย. 2560
ป้ายกำกับ : ระเบียบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^