ชุดที่ 13 แนวข้อสอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์(ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^