ชุดที่ 24 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ )

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^