Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

Pretest#1/4 (แจกฟรี) แนวข้อสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (30 ข้อ)

Pretest#1/4 (แจกฟรี) แนวข้อสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (30 ข้อ)

 เนื้อหาแนวข้อสอบชุดนี้ ประกอบด้วย

แนวข้อสอบการจัดประเภทแบบเข้าพวก

แนวข้อสอบการจัดประเภทแบบข้อใดไม่เข้าพวก

แนวข้อสอบการสะกดคำ

แนวข้อสอบการอ่านคำ

แนวข้อสอบความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

แนวข้อสอบราชาศัพท์
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^