Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ตำแหน่ง 208 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ตำแหน่ง 208 อัตรา

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน 208 อัตรา ประกอบด้วย

1) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จํานวน 143 อัตรา ดังนี้ 

ตําแหน่งที่ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 13 อัตรา 

ตําแหน่งที่ 2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 12 อัตรา 

ตําแหน่งที่ 3 นักวิชาการพัสดุ จํานวน 15 อัตรา 

ตําแหน่งที่ 4 นักประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 อัตรา 

ตําแหน่งที่ 5 นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 30 อัตรา 

ตําแหน่งที่ 6 นักวิชาการศึกษา จํานวน 43 อัตรา 

ตําแหน่งที่ 7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 19 อัตรา

ตําแหน่งที่ 8 นิติกร จํานวน 8 อัตรา 

2) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 65 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครสอบแข่งขันต้องสมัครด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://ops.jobthaigov.com  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^