ป้ายกำกับ สอบคัดเลือก

เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

20 พ.ย. 2560 0 13,089

คุณสมบัติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

1
^