Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ สอบท้องถิ่น

รหัสเปิดเอกสาร #คู่มือเตรียมสอบบรรจุท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ไฟล์ pdf จำนวน 810 หน้า)
รหัสเปิดเอกสาร #คู่มือเตรียมสอบบรรจุท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ไฟล์ pdf จำนวน 810 หน้า)

25 พ.ย. 2564 0 449

รหัสเปิดเอกสาร #คู่มือเตรียมสอบบรรจุท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ไฟล์ pdf จำนวน 810 หน้า)

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

19 พ.ย. 2564 0 778

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่

ชุดที่ 46#1-แจกฟรี-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย)
ชุดที่ 46#1-แจกฟรี-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย)

28 ต.ค. 2564 0 1,101

ชุดที่ 46#1-แจกฟรี-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

ชุดที่ 46#1-VIP-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ จำนวน 88 ข้อ พร้อมเฉลย)
ชุดที่ 46#1-VIP-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ จำนวน 88 ข้อ พร้อมเฉลย)

28 ต.ค. 2564 0 610

ชุดที่ 46#1-VIP-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ จำนวน 88 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

ชุดที่ 45#1-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลย)
ชุดที่ 45#1-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลย)

27 ต.ค. 2564 0 1,100

ชุดที่ 45#1-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! จำนวน 30 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

ชุดติวสอบ ชุดที่ 45#1-VIP-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย)
ชุดติวสอบ ชุดที่ 45#1-VIP-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย)

27 ต.ค. 2564 0 519

ชุดติวสอบ ชุดที่ 45#1-VIP-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย) #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

ชุดติวสอบ_VIP_ชุดที่ 44_แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ชุดติวสอบ 165 ข้อ พร้อมเฉลย)
ชุดติวสอบ_VIP_ชุดที่ 44_แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ชุดติวสอบ 165 ข้อ พร้อมเฉลย)

26 ต.ค. 2564 0 636

ชุดที่ 44_แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ชุดติวสอบ 165 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

ชุดติวสอบ#42_แนวข้อสอบออนไลน์#ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 90 ข้อ พร้อมเฉลย)
ชุดติวสอบ#42_แนวข้อสอบออนไลน์#ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 90 ข้อ พร้อมเฉลย)

21 ต.ค. 2564 0 667

#42_แนวข้อสอบออนไลน์#ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 90 ข้อ พร้อมเฉลย) #ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 98 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่

ชุดติวสอบ#41_ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น ( 97 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
ชุดติวสอบ#41_ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น ( 97 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

20 ต.ค. 2564 0 545

แนวข้อสอบออนไลน์ #41_ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น ( 97 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

ชุดติวสอบ#40_แนวข้อสอบออนไลน์#ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 98 ข้อ พร้อมเฉลย)
ชุดติวสอบ#40_แนวข้อสอบออนไลน์#ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 98 ข้อ พร้อมเฉลย)

19 ต.ค. 2564 0 403

แนวข้อสอบออนไลน์#ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 98 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

ชุดที่ 44 _แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ชุดแจกฟรี 50 ข้อ พร้อมเฉลย)
ชุดที่ 44 _แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ชุดแจกฟรี 50 ข้อ พร้อมเฉลย)

26 ต.ค. 2564 0 1,198

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ชุดแจกฟรี 50 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

ชุดที่ 43_แนวข้อสอบออนไลน์#แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ พร้อมเฉลย)
ชุดที่ 43_แนวข้อสอบออนไลน์#แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ พร้อมเฉลย)

22 ก.ย. 2564 0 936

ชุดแจกฟรี#43_แนวข้อสอบออนไลน์#แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 42_ชุดแจกฟรี!_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ พร้อมเฉลย)#แนวข้อสอบออนไลน์
ชุดที่ 42_ชุดแจกฟรี!_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ พร้อมเฉลย)#แนวข้อสอบออนไลน์

22 ก.ย. 2564 0 721

#42_ชุดแจกฟรี!_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 41_ชุดแจกฟรี!_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น ( 20 ข้อ พร้อมเฉลย)
ชุดที่ 41_ชุดแจกฟรี!_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น ( 20 ข้อ พร้อมเฉลย)

22 ก.ย. 2564 0 812

#41_ชุดแจกฟรี!_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น ( 20 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 40_ชุดแจกฟรี!_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ พร้อมเฉลย)
ชุดที่ 40_ชุดแจกฟรี!_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ พร้อมเฉลย)

22 ก.ย. 2564 0 812

#ชุดแจกฟรี!_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดติวสอบ#43_แนวข้อสอบออนไลน์#VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย)
ชุดติวสอบ#43_แนวข้อสอบออนไลน์#VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย)

25 ต.ค. 2564 0 375

ชุดติวสอบ#43_แนวข้อสอบออนไลน์#VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย) #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

ชุดที่ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

13 ก.ย. 2564 0 4,373

แบบทดสอบความรู้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 4 แบบทดสอบความรู้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 4 แบบทดสอบความรู้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

13 ก.ย. 2564 0 759

แบบทดสอบความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560(2) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

^