ป้ายกำกับ สอบท้องถิ่น

ชุดที่ 4 แบบทดสอบความรู้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 4 แบบทดสอบความรู้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

13 ก.ย. 2564 0 314

แบบทดสอบความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560(2) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

ชุดที่ 3 แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)
ชุดที่ 3 แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

28 มี.ค. 2564 0 1,737

แบบทดสอบความรู้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

VIP_ชุดที่ 20 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดติวสอบ 64 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 20 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดติวสอบ 64 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 212

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดติวสอบ 64 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 39 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดติวสอบ 168 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 39 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดติวสอบ 168 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

06 ต.ค. 2564 0 234

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดติวสอบ 168 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 38 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป [ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ](ชุดติวสอบ 82 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 38 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป [ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ](ชุดติวสอบ 82 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

06 ต.ค. 2564 0 83

แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป [ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ](ชุดติวสอบ 82 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 37 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป-ความเข้าใจบทความ การเรียงลําดับข้อความ การสรุปความและตีความ(ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 37 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป-ความเข้าใจบทความ การเรียงลําดับข้อความ การสรุปความและตีความ(ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

06 ต.ค. 2564 0 62

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป-ความเข้าใจบทความ การเรียงลําดับข้อความ การสรุปความและตีความ(ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข

VIP_ชุดที่ 36 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ความสามารถด้านเหตุผล) (ชุดติวสอบ 83 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 36 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ความสามารถด้านเหตุผล) (ชุดติวสอบ 83 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

06 ต.ค. 2564 0 266

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ความสามารถด้านเหตุผล) (ชุดติวสอบ 83 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์ VIP_ชุดที่ 36-แบบทดสอบ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ความสามารถด้านเหตุผล) #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 35 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย (ชุดติวสอบ 50 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 35 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย (ชุดติวสอบ 50 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 197

แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย (ชุดติวสอบ 50 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 34 แนวข้อสอบ(ภาค ก )ความรู้ความสามารถทั่วไป (ชุดติวสอบ 116 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 34 แนวข้อสอบ(ภาค ก )ความรู้ความสามารถทั่วไป (ชุดติวสอบ 116 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 81

แนวข้อสอบ(ภาค ก )ความรู้ความสามารถทั่วไป (ชุดติวสอบ 116 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 33 แนวข้อสอบอนุกรม(ชุดติวสอบ 102 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 33 แนวข้อสอบอนุกรม(ชุดติวสอบ 102 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 70

แนวข้อสอบอนุกรม(ชุดติวสอบ 102 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 32 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)นักวิชาการศึกษา (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 32 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)นักวิชาการศึกษา (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 443

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)นักวิชาการศึกษา (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 31 แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน (ชุดติวสอบ 97 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 31 แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน (ชุดติวสอบ 97 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 97

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน (ชุดติวสอบ 97 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 30 แนวข้อสอบอนุกรมคณิตศาสตร์ (ชุดติวสอบ 102 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 30 แนวข้อสอบอนุกรมคณิตศาสตร์ (ชุดติวสอบ 102 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 118

แนวข้อสอบอนุกรมคณิตศาสตร์ (ชุดติวสอบ 102 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 29 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 114 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 29 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 114 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 74

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 114 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไล

VIP_ชุดที่ 28 แนวข้อสอบ กฏหมายหลักที่ใช้สอบเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 65 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 28 แนวข้อสอบ กฏหมายหลักที่ใช้สอบเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 65 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 72

แนวข้อสอบ กฏหมายหลักที่ใช้สอบเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 65 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

VIP_ชุดที่ 27 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 27 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 104

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 26 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 26 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 108

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบพร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 25 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 40 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 25 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 40 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 361

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ 40 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 24 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ 45 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 24 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ 45 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 119

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดติวสอบ 45 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

VIP_ชุดที่ 23 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์
VIP_ชุดที่ 23 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบออนไลน์

05 ต.ค. 2564 0 80

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ชุดติวสอบ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวออนไลน์

^