Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ สอบท้องถิ่น

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ท้องถิ่น
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ท้องถิ่น

03 พ.ย. 2560 0 2,788

ประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค ในการสอบแข่งขัน ปี 2560

^