Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ศิลปะ | วัฒนธรรม | ประเพณีท้องถิ่น

ประวัติวันลอยกระทง ความเป็นมาและความเชื่อ ของเทศกาลลอยกระทง สุขสันต์วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
ประวัติวันลอยกระทง ความเป็นมาและความเชื่อ ของเทศกาลลอยกระทง สุขสันต์วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

23 พ.ย. 2561 0 16,303

ประวัติวันลอยกระทง ความเป็นมาและความเชื่อ ของเทศกาลลอยกระทง เดิมเชื่อกันว่า ประเพณีลอยกระทง เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยมีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต

อริยสัจ 4  :  อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา
อริยสัจ 4  :  อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา

28 ม.ค. 2565 0 65,535

อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา มีดังนี้ (1) ทุกข์ คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ (2) สมุทัย (หลักธรรมที่ควรละ) สมุทัย คือ ความจริงที่ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งความทุกข์ เพราะความทุกข์หรือปัญหาต่างๆ (3) นิโรธ (หลักธร

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 9 อาจารย์โกณฑัญญะทำนายเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องออกบวช พระบิดาไล่อาจารย์
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 9 อาจารย์โกณฑัญญะทำนายเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องออกบวช พระบิดาไล่อาจารย์

15 ก.ย. 2565 0 1,111

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 9 อาจารย์โกณฑัญญะทำนายเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องออกบวช พระบิดาไล่อาจารย์

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 6 "ประลองวิชา" พระบิดามุ่งมั่นปั้นเจ้าชายหนุ่มสู่บัลลังก์
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 6 "ประลองวิชา" พระบิดามุ่งมั่นปั้นเจ้าชายหนุ่มสู่บัลลังก์

15 ก.ย. 2565 0 819

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 6 ประลองวิชา พระบิดามุ่งมั่นปั้นเจ้าชายหนุ่มสู่บัลลังก์

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 4 I พระเมตตาของเจ้าชายน้อย "สิทธัตถะ" ในคดีพ่อค้ากับชาวนา
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 4 I พระเมตตาของเจ้าชายน้อย "สิทธัตถะ" ในคดีพ่อค้ากับชาวนา

15 ก.ย. 2565 0 1,053

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 4 I พระเมตตาของเจ้าชายน้อย สิทธัตถะ ในคดีพ่อค้ากับชาวนา

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

11 ก.ย. 2561 0 5,966

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร เมื่อเสร็จพิธีทำบุญและพระสงฆ์กล่าวรับแล้วให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราโดยว่าดังนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีต

1
^