วิถีธรรมตามรอยพ่อ

ประวัติวันลอยกระทง ความเป็นมาและความเชื่อ ของเทศกาลลอยกระทง
ประวัติวันลอยกระทง ความเป็นมาและความเชื่อ ของเทศกาลลอยกระทง

23 พ.ย. 2561 0 11,500

ประวัติวันลอยกระทง ความเป็นมาและความเชื่อ ของเทศกาลลอยกระทง เดิมเชื่อกันว่า ประเพณีลอยกระทง เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยมีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

11 ก.ย. 2561 0 3,191

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร เมื่อเสร็จพิธีทำบุญและพระสงฆ์กล่าวรับแล้วให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราโดยว่าดังนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีต

1
^