แบบทดสอบออนไลน์

ศูนย์เรียนรู้คนท้องถิ่น แบบทดสอบความรู้ กฏหมาย ระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลยแจกฟรี
แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 46#1-VIP-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ จำนวน 88 ข้อ พร้อมเฉลย)
แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 46#1-VIP-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ จำนวน 88 ข้อ พร้อมเฉลย)

28 ต.ค. 2564 0 47

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 46#1-VIP-แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ จำนวน 88 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

แบบทดสอบชุดที่ 29 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 #แนวข้อสอบออนไลน์
แบบทดสอบชุดที่ 29 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 #แนวข้อสอบออนไลน์

06 เม.ย. 2564 0 2,320

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สอบท้องถิ่น สอบบรรจุท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น แจกแนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี!!

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 45 แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย)
แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 45 แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย)

27 ต.ค. 2564 0 131

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 45 แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 44 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ชุดติวสอบ 165 ข้อ พร้อมเฉลย)
แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 44 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ชุดติวสอบ 165 ข้อ พร้อมเฉลย)

26 ต.ค. 2564 0 201

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ชุดติวสอบ 165 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 43_แนวข้อสอบออนไลน์#VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย)
แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 43_แนวข้อสอบออนไลน์#VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย)

25 ต.ค. 2564 0 160

ชุดที่ 43_แนวข้อสอบออนไลน์#VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 100 ข้อ พร้อมเฉลย) #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 42 แนวข้อสอบออนไลน์#ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 90 ข้อ พร้อมเฉลย)
แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 42 แนวข้อสอบออนไลน์#ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 90 ข้อ พร้อมเฉลย)

21 ต.ค. 2564 0 325

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 42 แนวข้อสอบออนไลน์#ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 90 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 41_ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น ( 97 ข้อ พร้อมเฉลย)
แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 41_ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น ( 97 ข้อ พร้อมเฉลย)

20 ต.ค. 2564 0 219

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 41_ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น ( 97 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 40 แนวข้อสอบออนไลน์#ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 98 ข้อ พร้อมเฉลย)
แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 40 แนวข้อสอบออนไลน์#ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 98 ข้อ พร้อมเฉลย)

19 ต.ค. 2564 0 220

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 40 แนวข้อสอบออนไลน์#ชุดติวสอบ_VIP1_แนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดติวสอบ 98 ข้อ พร้อมเฉลย) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 39 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 #แนวข้อสอบออนไลน์
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 39 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 #แนวข้อสอบออนไลน์

23 ก.ย. 2564 0 2,959

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 38 แนวข้อสอบท้องถิ่น #แนวข้อสอบท้องถิ่น
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 38 แนวข้อสอบท้องถิ่น #แนวข้อสอบท้องถิ่น

22 ก.ย. 2564 0 804

แนวข้อสอบท้องถิ่น #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 37 ความรู้ความสามารถทั่วไป-ความเข้าใจบทความ การเรียงลําดับข้อความ การสรุปความและตีความ #แนวข้อสอบออนไลน์
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 37 ความรู้ความสามารถทั่วไป-ความเข้าใจบทความ การเรียงลําดับข้อความ การสรุปความและตีความ #แนวข้อสอบออนไลน์

17 ก.ย. 2564 0 522

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป-ความเข้าใจบทความ การเรียงลําดับข้อความ การสรุปความและตีความ #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 36 ความรู้ความสามารถทั่วไป(ความสามารถด้านเหตุผล) #แนวข้อสอบออนไลน์
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 36 ความรู้ความสามารถทั่วไป(ความสามารถด้านเหตุผล) #แนวข้อสอบออนไลน์

10 ก.ค. 2564 0 5,623

แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วย ความสามารถด้านเหตุผล ความสามารถด้านการหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคํา ข้อความ (แบบอุปมาอุปไมย)ความสัมพันธ์ในลักษณะของสิ่งหนึ่งเป็นส่วนประกอบของอีกสิ่งหนึ่ง ความสัมพันธ์ของบุคคลกับสิ่งของที่คล้ายกัน

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 35 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 35 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

09 ก.ค. 2564 0 1,547

อุปมาอุปไมย -อุปะมาอุปะไม อุบปะมาอุบปะไม-#แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 34 แนวข้อสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป #แนวข้อสอบออนไลน์
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 34 แนวข้อสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป #แนวข้อสอบออนไลน์

27 มิ.ย. 2564 0 1,323

แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย แนวข้อสอบท้องถิ่นแจกฟรี!! แนวข้อสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป #คนท้องถิ่น

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 33 แนวข้อสอบแนวข้อสอบอนุกรม #แนวข้อสอบออนไลน์
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 33 แนวข้อสอบแนวข้อสอบอนุกรม #แนวข้อสอบออนไลน์

26 มิ.ย. 2564 0 594

แนวข้อสอบ แนวข้อสอบอนุกรม แบบทดสอบความรู้ออนไลน์, แนวข้อสอบท้องถิ่นแจกให้ทดสอบฟรี #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

แบบทดสอบชุดที่ 32 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา #แนวข้อสอบออนไลน์
แบบทดสอบชุดที่ 32 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา #แนวข้อสอบออนไลน์

23 มิ.ย. 2564 0 3,509

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

แบบทดสอบชุดที่ 31 แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน #แนวข้อสอบออนไลน์
แบบทดสอบชุดที่ 31 แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน #แนวข้อสอบออนไลน์

09 เม.ย. 2564 0 1,785

แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบท้องถิ่น แจกแนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

แบบทดสอบชุดที่ 28 แนวข้อสอบกฏหมายหลักที่ใชสอบเข้ารับราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #แนวข้อสอบออนไลน์
แบบทดสอบชุดที่ 28 แนวข้อสอบกฏหมายหลักที่ใชสอบเข้ารับราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #แนวข้อสอบออนไลน์

16 มี.ค. 2564 0 1,772

แนวข้อสอบกฏหมายหลักที่ใชสอบเข้ารับราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 27 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 #แนวข้อสอบออนไลน์
แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 27 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 #แนวข้อสอบออนไลน์

10 มี.ค. 2564 0 2,283

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น #แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น #ติวสอบออนไลน์ #แนวข้อสอบออนไลน์

^