ข่าวคนท้องถิ่น

หลักสูตรการสอบแข่งขันประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
หลักสูตรการสอบแข่งขันประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

18 ต.ค. 2560 0 5,461

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ ศ 2560

^